Společnost BAIER Trading s.r.o. vznikla na základě dlouhodobých obchodních zkušeností jednatele společnosti s průmyslovými podniky v Moravskoslezském kraji.

Naše obchodní činnosti se vždy opírají nejen o široké vědomosti a zkušenosti našich pracovníků, ale i o znalost potřeb našich zákazníků a dobrou orientaci v problematice jejich provozů. Zároveň budujeme kvalitní a stabilní dodavatelské vztahy s nejvýznamnějšími dodavateli a na straně odběratelské zejména s klíčovými průmyslovými podniky v našem regionu i mimo něj.

Jednou z hlavních výhod je, že společnost disponuje zahraničním kapitálem, který ji pomáhá ve finanční stabilitě a rozvoji podnikání i v době průmyslové a hospodářské recese. To je také jeden z důvodů, proč 3 hlavní pilíře podnikání společnosti BAIER Trading s.r.o. dokážou vyhovět přáním našich zákazníků a přitom společně s nimi dosáhnout kladných ekonomických výsledků.

Ing. Richard BAIER
jednatel společnosti